T i l b u d   t i l   h å n d v æ r k e r e
Et tilbud, som er henvendt til håndværkere og andre, som arbejder ude ...

Uden mad og drikke - duer Håndvækeren ikke!

Er du håndværkere - eller har du brug for at kunne køre et sted hen i din frokostpause og spise din mad, eller hente din mad, så har Dalvang tilbuddet til dig!

På Dalvang er vi fleksible - I bestemmer selv jeres madtider, og så kan I få både madpakke og kaffe med på jobbet.

Ring og få en snak med os her på Dalvang.

COPYRIGHT: MEINCKEDESIGN.DK & DALVANG
COPYRIGHT: MEINCKEDESIGN.DK & DALVANG