H i t t a   t i l l   o s s
Du hittar oss på Lolland strax utanför Nakskov.
Om du kommer från Nakskov: Sedan köra ca. 4 km från Maglehøjvej och sväng vänster vid Arningevej. Vi bor ca. en kilometer på denna väg på höger sida.

Om du kommer från staden Søllested:
Kör ca. 4 km (från rondellen i Søllested) av Højrebyvej. Sväng vänster vid Græshavevej och kör ca. 1 km här efter att du måste svänga höger vid Arningevej. Vi bor ca. 4 km ner på vänster sida.

COPYRIGHT: MEINCKEDESIGN.DK & DALVANG
COPYRIGHT: DALVANG